Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

Cibus 2024, Taliansko

Mali sme tú česť zúčastniť sa prestížnej medzinárodnej výstavy Cibus 2024, ktorá sa konala od 7. do 10. mája vo Fiere di Parma v Taliansku. Tento rok sa výstava Cibus stala rekordnou udalosťou talianskeho agropotravinárskeho sektora, s účasťou viac ako 75 000 návštevníkov, čo predstavuje nárast o 25 % v porovnaní s rokom 2022.

Rekordná edícia Cibus 2024

Dvadsiaty druhý ročník Cibusu prekonal všetky očakávania, pokiaľ ide o počet vystavujúcich značiek a Top kupujúcich. Výstava privítala 3 000 značiek a 3 000 pozvaných Top kupujúcich z celého sveta. Tento úspech bol umocnený účasťou významných talianskych osobností, ako boli minister pre Made in Italy a Enterprises, Adolfo Urso, a minister poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov, Francesco Lollobrigida.

Slovškrob a.s. na Cibus 2024

Náš tím sa na výstave zameral na získavanie nových obchodných kontaktov a posilňovanie našich vzťahov s existujúcimi partnermi. Našim cieľom bolo predstaviť naše produkty a inovácie, ktoré prispievajú k rozvoju potravinárskeho priemyslu.

Počas štyroch dní plných intenzívnych stretnutí a rokovaní sme nadviazali spoluprácu s viacerými partnermi z rôznych kútov sveta. Táto výstava nám poskytla vynikajúcu príležitosť prezentovať Slovensko a kvalitu našich výrobkov na medzinárodnej úrovni.

Význam Cibus 2024 pre Slovškrob a.s.

Účasť na Cibus 2024 nám umožnila rozšíriť naše obchodné horizonty a priblížiť sa k dosiahnutiu našich dlhodobých cieľov. Nové kontakty a spolupráce, ktoré sme nadviazali, sú pre nás kľúčové pre ďalší rast a expanziu na zahraničné trhy.

Cibus 2024 bola nielen príležitosťou prezentovať naše výrobky, ale aj zdrojom inšpirácie a nových trendov, ktoré môžeme aplikovať v našej ďalšej práci. Veríme, že tieto nové poznatky nám pomôžu ešte viac zlepšiť naše služby a produkty pre našich zákazníkov.

Účasť Slovškrobu a.s. na medzinárodnej výstave Cibus 2024 bola obrovským úspechom. Tešíme sa na ďalšie výzvy a príležitosti, ktoré nám budúce ročníky tejto výstavy prinesú. Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tak významného podujatia a ďakujeme všetkým našim partnerom a zákazníkom za podporu a spoluprácu.