Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

FoodExpo 2024, Grécko

V rámci našej medzinárodnej expanzie sme sa zúčastnili výstavy FoodExpo Greece 2024, ktorá sa konala od 8. do 10. marca 2024 v nádhernom meste Atény, v Grécku. Na tejto prestížnej výstave sme mali možnosť zúčastniť sa ako návštevníci typu Hosted Buyer, čo nám prinieslo množstvo nových príležitostí a kontaktov.

Čo je program Hosted Buyer?

Program Hosted Buyer je určený pre vybraných odborníkov z oblasti potravinárstva, ktorí majú možnosť navštíviť výstavu na pozvanie organizátorov. Tento program zahŕňa krytie nákladov na cestu a ubytovanie, čo nám umožnilo plne sa sústrediť na nadväzovanie nových obchodných kontaktov a získavanie inšpirácie. Tento program je výborným spôsobom, ako sa stretnúť s výrobcami, dodávateľmi a inými odborníkmi z celého sveta a nadviazať vzťahy, ktoré môžu viesť k budúcim obchodným úspechom.

Naša misia na FoodExpo Greece 2024

Hlavným cieľom našej účasti bolo získať nové kontakty na spoluprácu, čo sa nám aj úspešne podarilo. Výstava priniesla množstvo príležitostí na stretnutia s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi, pričom sme nadviazali mnoho sľubných obchodných vzťahov. Diskutovali sme s odborníkmi z rôznych oblastí potravinárskeho priemyslu, vymieňali si skúsenosti a prehľadávali nové trendy, ktoré môžeme aplikovať v našom podnikaní.

Slovenské stánky pod záštitou agentúry SARIO

Jedným z vrcholov našej návštevy bol aj slovenský stánok, ktorý zastrešovala agentúra SARIO. Tento stánok umožnil slovenským firmám vystavovať a predstaviť svoje produkty na medzinárodnej scéne a zaujať pozornosť globálnych kupujúcich a partnerov. Bolo skvelé vidieť takúto podporu pre slovenské firmy a ich snahu o expanziu na nové trhy. Stretnutia v stánku SARIO boli plné inšpirácie a nových nápadov, ktoré nám pomôžu v ďalšom rozvoji.

Stretnutie s veľvyslankyňou Slovenska v Grécku

Výstava nám tiež priniesla príležitosť stretnúť sa s veľvyslankyňou Slovenska v Grécku, pani Marcelou Hanusovou. Tento rozhovor bol veľmi prínosný, pretože sme diskutovali o možnostiach ďalšej podpory pre slovenské firmy na gréckom trhu a o možnostiach spolupráce medzi našimi krajinami.

Účasť na FoodExpo Greece 2024 bola pre nás nesmierne užitočná a obohacujúca. Program Hosted Buyer nám poskytol výborné podmienky na nadväzovanie nových obchodných kontaktov, ktoré už teraz začíname zúročovať. Naša návšteva slovenského stánku pod záštitou agentúry SARIO a stretnutie s veľvyslankyňou Slovenska v Grécku len potvrdili, že spolupráca a podpora sú kľúčom k úspechu na medzinárodnom trhu.

Tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré nám prinesú nové príležitosti a posunú naše podnikanie ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a podporili nás počas tejto výstavy!

Galéria